Hızlı Erişim

ENGELSİZ ÖĞRENCİ BİRİMİ

5. Erişilebilir Üniversiteler Semineri Ankara’da Gerçekleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen, erişilebilirliğin önemini üniversitelere aktarmak ve üniversitelerle işbirliğini artırmak amacına yönelik “Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri”nin beşincisi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak ÇİFTÇİ’nin katılımlarıyla 17 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

17 Ekim 2018’de Ankara’da gerçekleştirilen 5. ve son seminere, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan üniversiteler ile diğer bölgelerden daha önceki seminerlere katılım sağlanmamış üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları ile yapı işleri daire başkanı ve engelli öğrenci birimi temsilcileri katıldığı seminerde 34 üniversiteden 83 uzman ve bilim insanı yer aldı.

Seminere Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tevfik NOYAN, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Mimarı Okan ÇELEBİ ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Süleyman YARAR katıldı.

Seminer programı açılış konuşması ve “Erişilebilirlik Filmi” gösteriminin ardından Erişilebilirlik Daire Başkanı Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ’ün “Erişilebilirliğin Önemi” konulu sunumu ile devam etti. Programda ayrıca “Erişilebilirlik Mevzuatı”, “Farklı Gruplarda Yer Alan Engellilerin Yapılı Çevredeki Gereksinimleri ve Yapılması Gerekenler”, “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları ile Mevcut Durum Tespiti”, Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri Uygulama Esasları”, “Uygulama Proje Örnekleri” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Programın son oturumunda söz alan Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU, “Üniversitelerde Erişilebilirlik Uygulamaları” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri: Yükümlülükleri Hatırlatmak ve Yapılması Gerekenler Konusunda Destek

Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri; üniversitelerin de dahil olduğu tüm kurumlarca yerine getirilmesi gereken ve mevzuatla belirlenmiş bir yükümlülük olan “erişilebilirlik” ile ilgili kurumlara bu yükümlülüklerini hatırlatmak ve yapılması gerekenler konusunda destek olmak üzere düzenleniyor. Bu çerçevede seminerlerde katılımcılarına Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığınca “erişilebilirlik mevzuatı” ve “erişilebilirlik standartları”na ilişkin güncel bilgilerin yanı sıra, “farklı gruplarda yer alan engellilerin yapılı çevredeki gereksinimleri ve yapılması gerekenler”, “erişilebilirlik izleme ve denetleme formları”, “hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri uygulama esasları” ve “uygulama proje örnekleri” aktarılıyor.

Seminer sonuç bildirgesinde üniversitelerin ilgili birimlerindeki görevlilerin, erişilebilirlikle ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin artırılarak standartlara uygun düzenlemeler yapılmasının sağlanması, uygulamaların tüm üniversitelere yaygınlaştırılması ve bu sayede engelsiz eğitim ortamlarının hayata geçirilmesi, başta engelli öğrenciler olmak üzere hareket kısıtlılığı bulunan herkesin buralarda sunulan hizmetleri güvenli ve yardımsız şekilde kullanması için üniversitelerin harekete geçirilmesi ve bu hedefin öncelikle gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.


Eklenme Tarihi : 09-01-2019 14:44:37