ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

HİZMETLERİMİZ

Ordu Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi olarak aşağıdaki hizmetleri vermekle beraber öğrencilerimize daha engelsiz bir Ordu Üniversitesi sunabilmek için üzerinde çalıştığımız yeni hizmetleri de en yakın zamanda öğrencilerimizin kullanımına sunmayı planlamaktayız. Bu kapsamda birimimiz;

Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri:

Özel gereksinimi olan öğrencilerimizi ilk kayıt esnasında tespit ederek öğrencinin de isteği ile öğrenciye eğitim-öğretim hayatı boyunca rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunar. Yeni kayıt yaptıran öğrencilere üniversitede sunulan fiziki ve sosyal imkanlar hakkında bilgi verme, burs ve yemekhane gibi hizmetlere erişimine aracılık etme konularında danışmanlık yapar.  Üniversitemizde eğitim ve öğretim gören ve  birimimize başvuran özel gereksinimi olan öğrencilerin sorunlarının çözümü için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Birim Danışmanı,  Bölüm Başkanlığı gibi birimlerle görüşme yaparak işbirliği içerisinde çözüm arar.

Erişilebilirlik:

Öğrencinin kampüs içerisinde, eğitim gördüğü bölümde karşılaştığı fiziksel engellerin kaldırılması çalışmalarına öncülük eder. Bu engellerin kaldırılarak erişilebilir Ordu Üniversitesi olma yolunda yapılacak koordineli çalışmalara rehberlik yapar. Öğrencinin derslerinde ve sınavlarında ihtiyaç duyduğu uyarlamaları öğrenci ile birebir görüşme yaparak belirler ve bu uyarlamalara ilişkin (ders materyallerinin alternatif formatlarda sunulması vb.) değişiklik önerilerini içeren yazıyı ilgili öğretim elemanına gönderir.

Yemek Bursu ve Kısmi Zamanlı Çalışma İmkanı:

Lisans veya önlisans öğrencisi olan engelli öğrencinin başvuru dönemleri içerisinde başvurusu üzerine yemek bursundan faydalanmada birimimizce öncelik tanınırken, kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen engelli öğrencilerimize de ayrıca öncelik tanınmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri:

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi Morfoloji binasında hizmet veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi hafta içi her gün 8:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vermektedir. Öğrenci veya personelimizin birim ile görüşmeye gelmeden önce telefon ya da mail yoluyla iletişime geçerek randevu almaları gerekmektedir. İletişim bilgilerine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

www.odu.edu.tr/index.php/pages/146

Eğitim ve Bilgilendirme:

Üniversite bünyesinde yer alan eğitimci, personel ve öğrencilerin yetersizlik alanında bilgilerini arttırma, farkındalık düzeylerini yükselterek engelsiz bir üniversite ortamı oluşturma amacı ile konferans, seminer ve eğitimler düzenler. Talep edildiği takdirde, yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin yer aldığı bölümlerdeki ders ve sınav uyarlamaları ile ilgili öğretim elemanları ve öğrencilere bilgilendirme toplantıları düzenler.

Kütüphane Hizmetleri:

Üniversitemizin Cumhuriyet Yerleşkesi’nde yer alan Ordu Üniversitesi Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi bünyesinde engelli öğrencilerimizin bilgiye ulaşmasında kolaylık sağlayacak, akademik çalışmalarının önündeki engelleri kaldıracak engelsiz kütüphane birimini aktive etmek için gerekli ön çalışmalar Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı işbirliği ile yürütülmektedir. Engelli öğrencilerimize bilgiye ulaşmada fırsat eşitliği sağlayacak bu birimi en yakın zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bunun yanında kütüphanemizde hali hazırda basılı ve elektronik bilgi kaynakları (kitaplar, e-kitaplar, veritabanları, v.b.) bulunmakta ve bu kaynaklara uzaktan da erişim sağlanabilmektedir.


Ekleme tarihi: 07-01-2019 10:52:17