ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

AKADEMİK DESTEK
AKADEMİK DESTEK
 
 
DERS PARTNERLİĞİ

 

        1.Akademik yıl başında Engelli Öğrenci Birimi’ne akademik desteğe ihtiyaç duyulan engelli öğrenci sayısı ve kısmi zamanlı çalışacak öğrenci ihtiyacı ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından bildirilir.

 

        2.Engelli öğrenci ile aynı bölümde akademik başarısı iyi olan bir öğrenci ders partneri olarak belirlenir.

 

        3.Kısmi zamanlı çalışma esasları çerçevesinde ders çalışma programı Akademik Birim Temsilcisi tarafından oluşturulur. Ders çalışma programına uyum Akademik Birim Temsilcisi tarafından kontrol edilir.

 

 

DERS UYARLAMA

 

        1.Öğrenci uyarlama istediği derslere ilişkin ayrı ayrı uyarlama istek formu doldurur vedersin sorumlu öğretim elemanına formu götürür (dönemin ilk haftası).

 

        2.Dersin sorumlu öğretim elemanı gerekli olan ve uygulanabilecek uyarlamaları onaylar ve uyarlama mektubunu imzalar. Yapılacak uyarlamalara göre taahhütname imzalanır.

 

       3.Öğrenci, aldığı uyarlama mektubunu ve taahhütnameyi Engelli Öğrenci Birimi’ne iletir.

 

 


Ekleme tarihi: 14-02-2019 16:02:20 Güncellenme tarihi: 14-02-2019 16:04:20